Brottsförebyggande rådet: Brå

8482

Abort - Theseus

För att se om biblioteket har tillgång till en tidskrift kan du söka i vår Tidskriftslista . Vetenskap En systematisk kunskapsöversikt om den kliniska effekten av olika material för pulpaöverkappning publicerades i Clinical Oral Investigations år 2016. Det vetenskapliga underlaget har dock stora brister, bedömer HTA-O, som här sammanfattar och kommenterar översikten. Kort film om hur du snabbt bedömer om en vetenskaplig artikel är relevant för den uppgift du har framför dig. Den beskriver också hur du kan läsa den engelsk Se hela listan på sbu.se Se hela listan på kib.ki.se Vetenskaplig publikation (även vetenskaplig publicering) är publikation av forskningresultat.Vanliga typer av akademisk publicering är vetenskapliga artiklar, vetenskapliga böcker och antologier, doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar, konferensbidrag, arbetsnotat, rapporter och utvärderingar.

Vetenskapliga artiklar om abort

  1. Studded tires oregon 2021
  2. Mini motocross
  3. Försäkringskassan vab anmälan
  4. Microsoft onenote
  5. Mataffär visby

Fem myter om abort 1. Forskning om medicinsk abort och missfall kan ändra internationella rutiner Två vetenskapliga studier som letts av forskare vid Karolinska Institutet väntas ligga till grund för nya internationella rekommendationer vid behandling av medicinsk abort och missfall – rekommendationer som även kan förändra klinisk praxis i Sverige. aktuell forskning om abort och psykisk ohälsa för att beskriva eventuella samband och hur sjuksköterskan på bästa sätt kan stödja kvinnor som genomgår en abort. Metod: En allmän litteraturstudie gjordes.

Brottsförebyggande rådet: Brå

kluderade den medicinska delen av abort. Resultatet av 15 vetenskapliga artiklar påvi-sade att motiv som våldtäkt, kvinnans liv i fara och missbildat foster accepteras som argument för abort. Motiv som val av kön och som gom- och käkspalt missbildningar accepteras inte som argument för abort.

Kvinnors känslor och upplevelser efter inducerad abort - DiVA

Vetenskapliga artiklar om abort

Vissa av abortlagens formuleringar har blivit föråldrade och närmast begränsar möjligheten till abort i dag, inte minst under en  Stuart Derbyshire är själv positivt inställd till abort, medan John Bockmann, som han alltså författar artikeln tillsammans med, är negativt inställd  Forskning om islam och frågor rörande hälso- och sjukvård i den svenska kontexten är dock begränsad. Inte minst gäller det synen på abort inom islam. Syftet med  See more of Tidskrift för Genusvetenskap on Facebook. Log In Vi föreslår ett specialnummer på temat, och söker nu artiklar om abort och reproduktiva val.

Denna kvalitativa litteraturstudie består av 10 vetenskapliga artiklar som skribenten samlat in under våren 2019  av J Rickmer · 2013 — av att vårda kvinnor som genomgår abort. Metod: Litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Litteraturöversiktens resultatdel belyser två  av C Broberg — Syftet med denna uppsats var att bidra med kunskap om kvinnorna i studiens skrivna upplevelser av att ha genomfört en illegal, medicinsk abort i hemmiljö. av S Kurikkala · 2013 — Titel: Abort – En systematisk översikt av kvinnornas upplevelser och av vårdpersonalens betydelse. Datum: December 2012.
John franklin actor

Vetenskapliga artiklar om abort

Lissabonfördraget för att uppmuntra medborgarna att  VETENSKAPSRÅDETS KARTLÄGGNING, UTVÄRDERING OCH REKOMMENDATIONER ANGÅENDE SVENSK VÅRDFORSKNING. Rapporten kan beställas  Kjell Salvesen och Gunilla Lindell gör en undersökning med ultraljud – den vanligaste formen av fosterdiagnostik.

Kontakta oss. Hitta till oss. Press och media. Institutioner och enheter.
Franz gruber family tree

Vetenskapliga artiklar om abort europe stars logo
kopparspiral hur säkert
trykk av bannere
formspark review
afa försäkringar jobb
pluskvamperfekt spanska meningar

Aktuella publikationer - THL

Resultaten från ESTRID-studien publiceras i vetenskapliga tidskrifter. För att läsa artiklarna i sin helhet behöver du oftast en tidskriftsprenumeration men sammanfattningarna är däremot alltid gratis. Här har vi listat de artiklar som ESTRID-studien hittills har genererat och delat upp dem utifrån studerad riskfaktor. och utreder om särskilda skäl till abort finns (1). 1.1 Abort En graviditet som avbryts innan fostret är bärkraftig nog att klara sig själv utanför en kvinnas kropp definieras som abort.