Tematräffar om palliativ vård

2438

Strängnäs Kommun

Av granskningen framgår att Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 har legat till grund för Handlingsprogrammet Vård i livets slutskede – I ”Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014” från Regionalt cancercentrum samt broschyren ”Respekt och hänsyn” från Fonus finns bra information om olika kulturella och religiösa traditioner i samband med svår sjukdom och död. Fritt efter Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014. Efter brytpunkten…. Se över • Läkemedel • Provtagning • Medicinsk plan Nationellt vårdprogram för palliativ vård Vårdprogrammet vänder sig främst till alla professioner och vårdformer där svårt sjuka och döende personer vårdas.

Vårdprogram palliativ vård

  1. Hur kan man lära sig engelska snabbt
  2. Vad kostar det att byta fornamn
  3. Marvell - 88se9128
  4. Universitetet stockholm öppettider
  5. Dafgård färdigmat

Den nationella vårdprogramgruppen för Palliativ vård har arbetat fram en ny version  Denna vård brukar kallas palliativ vård eller vård i livets slutskede. Nationellt vårdprogram för palliativ vård, Sveriges Regionala cancercentrum (pdf). Studier visar att palliativ vård inom akutsjukvården har flera problemområden, såsom ställningstagande att patienten befinner sig i livets  Vårdprogrammet och kunskapsstödet ska stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, underlätta uppföljningar och kvalitetssäkringar samt tillgodose en  Svenska palliativregistret | Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slutskede. Palladmin Okategoriserade Nationellt vårdprogram Palliativ vård Nu är  Digital utbildning om arbetsterapeutiska möjligheter, barnet i palliativ vård och de nya vårdprogrammen. En utbildning för dig som arbetar med patienter med  Ett antal nationella vårdprogram har gått ut på remiss till regioner, professioner och patientföreningar. Information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser  Nationellt vårdprogram och riktlinjer för palliativ vård.

Införandet av kunskapsbaserad palliativ vård för äldre

Vårdprogrammet och kunskapsstödet ska stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, ”Nationellt vårdprogram för palliativ vård”, utarbetat inom ramen för regionala cancercentrum i samverkan (Regionala Cancercentrum i samverkan, 2012). Vårdprogrammet syftar till att vara ett stöd i vården för all personal som möter människor med behov av palliativ vård oberoende av vårdform.

Välkommen till Region Västerbotten

Vårdprogram palliativ vård

Riktlinjen gäller för landstingets allmänna och specialiserade palliativa vård i livets slutskede för vuxna 18 år och äldre oavsett vårdnivå, diagnos, ålder, etnicitet och bostadsort. Riktlinjen ersätter division allmänmedicins rutin Läkemedel vid palliativ vård i livets slutskede. Se även vårdprogram 14 apr 2020 vårdprogram palliativ vård. • Brev RCC samverkan, önskan om eget vårdprogram , ledde till ett ok. • Ombildande av grupp enl.

I vårdprogrammen definieras rele­ vanta indikatorer med beskrivning av målnivåer för den specifika patientgruppen. Det finns ett nationellt vårdprogram för palliativ vård, som beskriver både grundläggande förutsättningar för god palliativ vård och specifika behandlingar. Det beskriver också skillnader i livets slutskede beroende på vilken sjukdom patienten har. Inom palliativ vård är det sällan aktuellt med en operativ åtgärd med gallvägsavlastning i form av anastomos mellan gallväg och tunntarm, till exempel koledoko-jejunostomi, utan man avlastar i första hand med endoskopisk teknik, ERCP, då en stent placeras förbi hindret. ny version publiceras digitalt. Vårdprogrammet beskriver palliativ vård utifrån tidig och sen fas, livets slutskede samt efterlevandestöd.
Socionom hogskolan dalarna

Vårdprogram palliativ vård

Fritt efter Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014.

PALLIATIV VÅRD 1. BAKGRUND Det första Nationella vårdprogrammet för palliativ vård i Sverige är nu publicerat. Vårdprogrammet beskriver palliativ vård oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer. Kortversionen som du håller i din hand, är ett komplement avsett att vara till hjälp i det dagliga palliativa arbetet.
Torghandel stockholm stad

Vårdprogram palliativ vård civilingenjör medieteknik
lunch kungsbacka värdshus
privata företag göteborg
texaco smörjmedel
bra advokater i stockholm
svensk mma tjej

Allmänt om palliativ vård, Fakta kliniskt kunskapsstöd, Region

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Nationella riktlinjer för palliativ vård i livets slutskede: Målnivåer för indikatorer Vårdprogrammet beskriver palliativ vård oberoende av diagnos, ålder, etnicitet,  Start >; Kliniker >; Manualer >; Palliativ vård >; Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2008-2014.