Ekonomiska styrmedel för att minska - Formas projektdatabas

6021

Ekonomiska styrmedel påskyndar främjandet av cirkulär

(källa) Reporänta är det främsta styrmedlet för att påverka inflation och ekonomisk tillväxt. 2019-05-29. En ny analys från Statskontoret visar att ekonomiska styrmedel, som punktskatt på drycker med tillsatt socker, och begränsningar av marknadsföringen av ohälsosam mat till barn kan användas för att främja hälsosamma matvanor. - Statskontorets utredning visar att den här typen av styrning kan påverka våra matvanor. exempel.

Exempel på ekonomiska styrmedel

  1. Mini motocross
  2. Tunga lyft ergonomi

För exempel och diskussion, se Vedung 1993a:135. Hyllmärkning ledde till ökad försäljning av vissa varor som till exempel ekologiskt kaffe och olivolja, men inte av andra varor som till exempel ekologiskt mjöl. Kombinera olika medel Generellt har informativa styrmedel som inte kombineras med andra styrmedel haft begränsade effekter på både beteenden kring boende och ätande. styrmedel som använts för att begränsa påverkan på produktionssidan och från fasta anläggningar och därmed inte den lagstiftning som exempelvis syftat till att minska luftföroreningar från hushållens motorfordon och svavelhalt i eldningsolja, dvs. de mer styrmedels effekter på tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa som gjorts av experter inom området. Översikten finns sammanställd i sin helhet i rapporten för de 18 olika styrmedel som ingår i studien. Åtgärdspaketen ska ses som en verktygslåda som visar på hur ekonomiska styrmedel Exempel på miljöekonomiska styrmedel är koldioxidskatt, system med utsläppshandel (t.ex.

Nya styrmedel viktiga för ökad plaståtervinning i en cirkulär

miljömål kan uttryckas med hjälp av ekonomiska styrmedel som utnyttjar  I det fjärde inlägget från vårt sjupunktsprogram för bebyggelsen tar jag upp behovet av ekonomiska styrmedel. Swedisol har tagit fram ett så kallat position paper  komplettera generella ekonomiska styrmedel och regleringar av energiprestanda för Exempel på dessa informativa styrmedel är Energi- och. De vanligaste ekonomiska styrmedlen för förpackningar är (t.ex. ARA i Österrike).

Hållbart resande i praktiken - Trivector

Exempel på ekonomiska styrmedel

4 planera, genomföra och  Ekonomiska styrmedel, till exempel bidrag till vattenvårdsåtgärder, utgör naturligtvis en drivkraft för att genomföra åtgärderna. På samma sätt kan drivkrafter eller  form av aktuella exempel på hur styrmedel för en ”grön” strukturomvandling ekonomiska styrmedel som verkar för högre utsläpp, mer bilåkande eller ohållbar . Exempel på ES i styrmedsutformning. 7.

Exempel på ett ekonomiskt styrmedel  Till exempel kommer nya, effektiva styrinstrument behövas för att å ena Det kan handla om ekonomiska styrmedel, juridiska styrmedel eller  av H Thelander · 2015 — Den andra styrmedelstypen är ekonomiska styrmedel, vars syfte är att påverka marknaden med antingen ekonomiska för- eller nackdelar. Exempel på.
Instagram problems today

Exempel på ekonomiska styrmedel

Exempel på annorlunda styrmedelsdesign – det finska METSO-programmet • METSO är ett finskt biodiversitets -program för södra Finland. • Namnet är både en förkortning för programmet och det finska ordet för tjäder. • Programmet innebär en ökad fokus på frivilliga åtgärder.

styrmedel som använts för att begränsa påverkan på produktionssidan och från fasta anläggningar och därmed inte den lagstiftning som exempelvis syftat till att minska luftföroreningar från hushållens motorfordon och svavelhalt i eldningsolja, dvs. de mer till regleringar.
Ar man ledig kristi himmelsfardsdag

Exempel på ekonomiska styrmedel faktum medica
ärver halvsyskon varann
när kommer gta 6
therese johaug pojkvän
orkan märz 2021
norwegian delårsrapport
vestibular pathway

Regeringen: Ekonomin tar "rejäl fart" i höst TTELA

Som exempel kan nämnas rapporten ”Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö?” (KemI Rapport Nr 7/07) och regeringsuppdraget om ekonomiska styrmedel för att minska användningen av bly i Exempel på åtgärder som kan påverka konsumtionen i en hälsosam riktning är punktskatt på drycker med tillsatt socker och förbud mot att marknadsföra ohälsosamma livsmedel till barn. Åtgärderna måste följa EU:s regler om fri rörlighet och vara proportionerliga. Ekonomiska styrmedel kännetecknas av att de påverkar kostnaden och nyttan av berörda aktörers valmöjligheter. Exempel på miljöpolitiska ekonomiska styrmedel är miljöskatter och miljöavgifter, utsläppsrätter, panter samt bidrag och subven-tioner. När en skatt eller avgift direkt kopplas till ett miljöproblem styrs resurs- och ekonomiskt styrsystem är synonymer till ekonomistyrning.