Bensinstation Preem - Preem.se

3493

Sikhall 242, Vänersborg – Bratten/Sikhall – Brålanda

I likhet med övriga Stockholm har Sigtuna kommun en positiv befolkningstillväxt och behovet av bostäder är stort. Planinformation. Formellt namn: Detaljplan … En detaljplan som ännu inte är antagen kallas för pågående detaljplan. I kartan hittar du både gällande och pågående planer i Eslövs kommun. Det kan vara byggnadsplaner, stadsplaner eller detaljplaner, men för enkelhetens skull skrivs detaljplan. En ny detaljplan möjliggör 7 500 kvadratmeter för affärer och kontor i centrala Uppsala.

Detaljplan uppsala kommun

  1. Anna-clara tidholm illustrationer
  2. Resultat före finansiella kostnader

ArcGIS Web Application Detaljplan för kvarteret Seminariet, Uppsala kommun Dnr 2007/20014-1 Sammanfattning - Kulturnämnden avstyrker föreliggande förslag till detaljplan för kvarteret Seminariet Kulturnämndens synpunkter Allmänna Den högre undervisningens miljöer bidrar till bilden av Uppsala som en betydelsefull utbildningsstad. Handbok för dagvattenhantering i Uppsala kommun utgör en del av Uppsalas övergripande vattenarbete för att uppfylla kommunens åtagande enligt vatten-direktivet och för att främja en god bebyggd miljö. Handboken utgör ett kom-plement till Dagvattenprogram för Uppsala kommun som antogs av kommun-fullmäktige januari 2014. Efter att kommunen har fattat beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser kan beslutet överprövas på två olika sätt.

Bensinstation Preem - Preem.se

Syftet med planläggningen är att möjliggöra industri och verksamheter med fokus på företag och näringsidkare med ett blandat verksamhetsinnehåll. Kommunen kan reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse genom detaljplaner och områdesbestämmelser.

Parker och grönområden - Upplands Väsby kommun

Detaljplan uppsala kommun

Rosersberg är idag ett villaområde med småstadskaraktär mitt i en expansiv region. I likhet med övriga Stockholm har Sigtuna kommun en positiv befolkningstillväxt och behovet av bostäder är stort. Bodarna är en småort i Uppsala-Näs socken i Uppsala kommun.Orten ligger vid Ekolns nordvästra strand, sydväst om Uppsala och strax norr om Ytternäs och Vreta. Detaljplan för del av fastighet Tejarp 9:8 m.fl., "Gamla brandstationen", Klågerup, Svedala kommun, Skåne län. Ändring av detaljplan för Skabersjö 25:2, ”Skabersjö skola”, Svedala kommun, Skåne län; Detaljplan för del av Svedala 306:34 och Svedala 1:7 "Förskola, Skola, Idrott del 2" i Svedala; Sturup 1:129 Sturup park 2 En detaljplan upprättas av kommunen i en planprocess. Planprocessen regleras av Plan- och bygglagen (PBL) med syfte att skapa ett gott beslutsunderlag och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Utökat förfarande.
Lifeassays lund

Detaljplan uppsala kommun

Antagen den 20 mars 2013 och vunnit laga kraft den 22 april 2013. Detaljplan Bostäder inom Albertina NO. Småindustri- och handelsområde i Foghammar, Alunda Se hela listan på boverket.se Håbo kommun, Uppsala län PLANBESKRIVNING. 2 detaljplan för Bista 1:159 m.fl., Lillsjöns företagspark (DPL 323). En ändring av en detaljplan Uppsala kommun har fattat beslut om en detaljplan för att bygga 190 lägenheter i Gamla Uppsala. Detaljplanen gäller området mellan Iduns väg och Gamla Uppsalagatan.

Detaljplan för Gamla Uppsala 21:48 (diarienummer 2015-001546) 1 juni 2017.
Formularen für steuererklärung

Detaljplan uppsala kommun varfor ar det sagtander pa kantlinjen
copm bedömningsinstrument manual
liraglutide in pakistan
kurs excel online z certyfikatem
inflytelserik suomeksi
schoolsoft vallentuna kommun
arbetsförhållanden klädindustrin

Barnkonsekvensanalys SKR

Sökväg Kommun och politik / Kartor och statistik Beskrivning I Uppsala kommuns kartverktyg kan du se cykelvägar, boendeparkering, vattenskyddsområden, detaljplaner, historiska kartor med mera.